Zawezwanie do próby ugodowej nazywane jest też postępowaniem pojednawczym.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – czym jest i jak napisać?

19/12/2018

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej to dokument mający zachęcić naszego wierzyciela do zawarcia z nami porozumienia w wyniku powstania na naszym koncie zadłużenia. Pamiętajmy, że postępowanie pojednawcze przerywa bieg przedawnienia. Jeśli więc czekamy na przedawnienie długu, będziemy musieli liczyć lata od nowa. Jaki jest koszt ugody między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą?

Czym jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwaniem do próby ugodowej możemy nazwać dokument, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia porozumienia. Zawezwanie do ugody stanowi formę postępowania przed sądem. Najczęściej o porozumienie z wierzycielem wnioskujemy w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić kredytu czy pożyczki bez przelewania grosza. i wpadliśmy w spiralę zadłużenia.

Jeśli dojdzie do porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem, dłużnik zobowiązany jest do spłaty zaległości. Następuje to według ustalonych z kontrahentem zasad.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – co zawiera?

Aby zawrzeć ugodę z wierzycielem, należy napisać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. We wniosku należy podać:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu;
  • nazwę sądu, do którego ma zostać skierowany dokument;
  • dane osobowe dłużnika;
  • dane osobowe wierzyciela;
  • opis sprawy;
  • uzasadnienie sprawy;
  • podpis osoby wnioskującej.

Zawezwanie do próby ugodowej – przerwanie biegu przedawnienia?

Często osoby wykazujące się zadłużeniem i posiadające niską ocenę punktową BIK liczą na przedawnienie swojego długu. W myśl nowelizacji art. 118 k.c. następuje ono nie po 10, a po 6 latach.

Warto jednak wiedzieć, że złożenie wniosku o ugodę między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, że lata potrzebnie do przedawnienia długu będą liczone od nowa. Wystarczy tylko, aby sąd orzekł, że kontrahenci podjęli próbę porozumienia się.

Jak przebiega postępowanie pojednawcze?

Postępowanie pojednawcze to proces, który odbywa się między dwiema osobami przed sądem. Zadaniem sądu jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem spotkania i stwierdzeniu, czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Dłużnik i wierzyciel do zawarcia ugody potrzebują tylko jednego spotkania, dlatego ugoda jest szybkim rozwiązaniem w przypadku powstania na naszym koncie długu. Pamiętajmy, że gdy wierzyciel zgodzi się na kompromis, a sąd nada sprawie klauzulę wykonalności, komornik może przejąć nasz majątek. Wszystko po to, aby po jego licytacji spłacić nasze zadłużenie i przyczynić się do poprawy zdolności kredytowej.

Miejmy jednak na uwadze, że jeśli nasze zadłużenie było duże, trudno będzie szybko odbudować wiarygodność w oczach pożyczkodawców. Złożony przez nas wniosek pożyczkowy może zostać odrzucony. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji finansowej.

Ugoda między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą – opłata

Nie każdy wie, że porozumienie z wierzycielem kosztuje. Cena złożenia wniosku zależy przede wszystkim od wartości roszczenia. Jeśli nie przekracza ono 10 000 zł, za złożenie dokumentu zapłacimy jedynie 40 zł. Za wniosek dotyczący zadłużenia przekraczającego 10 000 zł zapłacimy 300 zł.

Miejmy na uwadze koszty związane z każdym etapem kredytowania. Nigdy nie wiadomo na którym etapie przystaniemy. Jeśli już na początku okresu kredytowania wiemy, że źle zrobiliśmy biorąc pożyczkę, warto odstąpić od jej umowy. W ten sposób nie będziemy musieli później czekać na przedawnienie długu czy liczyć na ugodę z wierzycielem.