Jak zbudować dobrą historię kredytową?

Jak zbudować dobrą historię kredytową?

19/03/2019

Dobra historia kredytowa odgrywa istotną rolę przy zaciąganiu zobowiązań finansowych. Dotyczy ona zarówno uregulowanych, jak i spłacanych produktów finansowych, otrzymanych przed dany podmiot. Budowanie pozytywnej historii kredytowej jest związane m.in. z regularnym kontrolowaniem scoringu punktowego BIK czy terminowym regulowaniem rat. Co jeszcze ma wpływ na historię kredytową?

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to zbiór wszystkich informacji dotyczących zobowiązań finansowych zaciągniętych przez danego kredytobiorcę, zarówno uregulowanych, jak i aktualnych. Dane te gromadzi Biuro Informacji Kredytowej.

Na całokształt historii kredytowej mają wpływ zarówno pozytywne, jak i negatywne dane dotyczące produktów finansowych, które otrzymała dana osoba. Osoba, której celem jest zaciągnięcie pożyczki, na przykład pożyczki online na raty bez przelewania grosza czy kredytu, powinna mieć na uwadze fakt, iż historia kredytowa odgrywa wówczas bardzo ważną rolę. Pozytywna historia kredytowa w BIK zwiększa szansę na otrzymanie danego produktu finansowego. Co więcej, wpływa również na wysokość przyznanego kredytu lub pożyczki.

Budowanie historii kredytowej – co ma na nie wpływ?

Zależy ci na budowaniu pozytywnej historii kredytowej? Należy więc zacząć od rozsądnego gospodarowania budżetem domowym. Umiejętność gospodarowania otrzymywanym wynagrodzeniem ma duży wpływ na historię kredytową. Dlaczego? Pomaga przede wszystkim w comiesięcznym regulowaniu zaciągniętych zobowiązań finansowych, jeżeli dana osoba zdecydowała się na wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę.

Jakie są sposoby na budowanie pozytywnej historii kredytowej? Opracowaliśmy krótki poradnik, który pomoże w ich poznaniu. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

 • należy regularnie sprawdzać scoring punktowy BIK,
 • nie wolno przekraczać posiadanych limitów kredytowych,
 • warto posiadać historię zaciąganych zobowiązań w BIK,
 • istotne jest terminowe regulowanie rat,
 • należy wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BIK informacji o swoich kredytach.

Bardzo ważnym aspektem w budowaniu historii kredytowej jest scoring punktowy BIK. Aby wejść w posiadanie informacji znajdujących się w Biurze Informacji Kredytowej dotyczących własnej osoby, należy przynajmniej raz pobrać Raport BIK. Pozwoli on na zapoznanie się z własną historią kredytową, czyli wszelkimi zaciągniętymi wcześniej produktami finansowymi. W raporcie zawarty jest również scoring punktowy BIK.

Posiadasz limit kredytowy w koncie bądź kartę kredytową? Powinieneś korzystać z tych opcji z rozsądnym podejściem. Stopień ich wykorzystania ma również duży wpływ na ocenę punktową BIK, a co za tym idzie, na twoją historię kredytową. Jeżeli dana osoba korzysta z limitu czy karty bardzo rzadko, nie stanowi to problemu. Jeśli natomiast takie sytuacje zdarzają się raz w miesiącu, dla banku może być to oznaką tego, iż nie posiada ona płynności finansowej.

Historia zaciąganych zobowiązań w BIK jest ważna!

Należy mieć na uwadze fakt, iż posiadanie historii kredytowej w BIK jest istotne. Dlaczego? Bank lub firma pożyczkowa, w której dana osoba ubiega się o zobowiązanie finansowe, sprawdza informacje dotyczące wnioskodawcy. Jeżeli nie posiada on żadnej historii w Biurze Informacji Kredytowej, może wydać się niewypłacalny. Oczywiście, miesięczny dochód odgrywa znaczącą rolę podczas ubiegania się o produkt finansowy, jednak to właśnie historia kredytowa w BIK pokazuje, że dany podmiot w terminie (lub nie) regulował wcześniejsze zobowiązania.

Co zrobić w sytuacji, jeżeli na nasz temat nie ma żadnych informacji w BIK? Warto wówczas kupić jakąś rzecz na raty. Oczywiście nie musi to być nic drogiego. Można na przykład zdecydować się na zakup suszarki do włosów, miksera czy robota kuchennego. Spłacanie rat w terminie może wówczas stanowić dla pożyczkodawców dobrą ,,podkładkę” do wydania pozytywnej decyzji kredytowej.

Spłata rat w terminie

Duży wpływ na dobrą historię kredytową ma spłata rat w terminie. Regulowanie zaciągniętych zobowiązań finansowych w czasie określonym w umowie pożyczki czy kredytu, przyczynia się do pozytywnej historii w BIK. Opóźnienia w spłacie nie działają na korzyść osoby posiadającej pożyczkę czy kredyt. Ma to również negatywny wpływ na ocenę punktową BIK.

Zgoda na przetwarzanie informacji o zobowiązaniach finansowych przez BIK

Wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji przez BIK o kredytach lub pożyczkach, nawet po ich spłacie, odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu pozytywnej historii kredytowej. Jeżeli dana osoba zalega z płatnościami powyżej 30 dni, BIK bez jej zgody może przetwarzać informacje dotyczące nieuregulowanych zobowiązań. Można wyróżnić dwa rodzaje wyrażenia zgody:

 • ogólną,
 • indywidualną.

Zgoda ogólna jest wyrażana w Biurze Informacji Kredytowej. Dotyczy ona zarówno uregulowanych, jak i spłacanych zobowiązań finansowych. Drugi rodzaj zgody odnosi się do konkretnego produktu finansowego. Można ją wyrazić i cofnąć tylko w wybranym banku, w którym dany podmiot otrzymał kredyt.

Jak sprawdzić historię kredytową?

Monitorowanie swojej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej nie jest skomplikowanym procesem. Wystarczy kilka prostych kroków, które pozwolą na uzyskanie niezbędnych informacji. Jak to wygląda w praktyce?

 • krok 1: wejdź na stronę BIK i załóż konto,
 • krok 2: potwierdź swoją tożsamość, wysyłając skan dowodu osobistego,
 • krok 3: wykonaj przelew groszowy,
 • krok 4: otwórz link aktywacyjny oraz odbierz wiadomość sms z kodem autoryzacyjnym,
 • krok 5: wybierz pakiet.

Osoba, której celem jest sprawdzenie siebie w BIK, ma do wyboru pakiety z różnym zakresem usług. Może zdecydować się na pojedynczy Raport BIK za 39 zł bądź pakiet 12 raportów za 99 zł. Weryfikacja informacji na temat swojej osoby jest możliwe wyłącznie online.